Felhasznált irodalom

 

Balassa Iván: A magyar falvak temetői. Budapest, Corvina, 1989.

 

Balassa, Iván: A székelyföldi erdővidék temetői. Debrecen, 1992.

 

Bartha Júlia, Ö.: Az anatóliai törökök temetkezési szokásai. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 1996.

 

Bonomi, Eugen: Die Pest im Ofner Bergland. Sonderabdruck aus Südost-Forschungen, München, 1940.

 

Demeter Lajos: A sepsiszentgyörgyi régi zsidó temető sírköveiről. In: Acta. A Székely Múzeum, Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyvei, II. Sepsiszentgyörgy, 1997.

 

Donin, Hayim Halevy: Zsidónak lenni: kalauz a zsidóság előírásainak betartásához. Budapest, Göncöl Kiadó, 1998.

 

Erdélyi Lajos: Régi zsidó temetők művészete. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1980.

 

Fogarasy-Fetter Mihály: Akik itt hagyták lábuk nyomát. Die berühmten Werischwarer. Pilisvörösvár, Fogarasy-Fetter Mihály, 1999.

 

Fogarasy-Fetter, Michael: Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Werischwar. Pilisvörösvár, 1994.

 

Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza. Pilisvörösvár, Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 1998.

 

Frey, Maria: Das Steinmetzhandwerk in Nadasch/Mecseknádasd. In: Ungarndeutsches Handwerk. Budapest, Tankönyvkiadó, 1988.

 

Holló József: Magyar katonasírok külföldön. Forrás: http://www.mpta.hu/n/eloadasok/ hollo.pdf

 

Juhász Ilona, L.: Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században. Dunaszerdahely – Komárom, Fórum Társadalomtudományi Intézet, 2002.

 

Kiszely István: A magyar nép őstörténete. Http://istvandr.kiszely.hu/ ostortenet/index.html)

 

K. Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár, 1944.

 

Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. Budapest, Gondolat Kiadó, 1987.

 

Kunt Ernő: Temetők népművészete. Budapest, Corvina Kiadó, 1983.

 

Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 2001.

 

Magyar Hadifogolytemetők Oroszországban. HM Hadtörténeti Múzeum és Levéltár Katonai Emlékhely- és Hadisírgondozó Igazgatósága nyomtatott albuma

 

Magyar néprajz nyolc kötetben. Folklór 3. http://mek.oszk.hu/ 02100/02152/html/07/index.html

 

Manherz, Karl: Deutsche Mundarten im Pilisch-Gebirge. In: Ungarndeutsche Studien 3. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986.

 

Manherz, Karl: Sprachgeographie und Sprachsoziologie der deutschen Mundarten in Westungarn. Budapest, Akadémia kiadó, 1977.

 

Mauzóleum. Halálirodalom. A halállal való foglalkozás. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kara, 1987.

 

Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak. Budapest, Pont Kiadó, 1998.

 

Puskás Béla: Temetők üzenete. Kaposvár, Puskás Béla, 2001.

 

Rosner Ármin: Sírvirágok. Sírfeliratok és sírversek gyűjteménye, Bp., 1920.

 

Sax Ibolya: Der Tod, das Begräbnis und die Friedhofskultur der Deutschen in Werischwar, mit besonderem Hinblick auf die deutschen Grabinschriften. A halál, a temetés és a temetkezési kultúra a pilisvörösvári németeknél, különös tekintettel a német nyelvű sírfeliratokra. Szakdolgozat. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1999.

 

Sax Ibolya: Der Tod, das Begräbnis und die Friedhofskultur der Deutschen in Werischwar/Pilisvörösvár, mit besonderem Hinblick auf die deutschen Grabinschriften. A halál, a temetés és a temetkezési kultúra a pilisvörösvári németeknél, különös tekintettel a német nyelvű sírfeliratokra. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen, 17, Budapest, 2000, 71-154.

 

Schmidt, Leopold: Volksglaube und Volksbrauch. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1966.

 

Schraub István: Sírkövek és kőkeresztek Mecseknádasdon. A nádasdi kőfaragók népművészete. Mecseknádasd, Német Kisebbségi Önkormányzat, 1997.

 

Schreiner, Elisabeth: Der Anfang und das Ende eines Menschenlebens bei den Deutschen in Sawer/Székelyszabar. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Hrsg. Karl Manherz, 1999.

 

Soltész, Katharina: Zu den Grabmotiven in den ungarndeutschen Friedhöfen des Komitates Branau/Baranya. In: Beiträge zur Volks-kunde der Ungarndeutschen. Hrsg. Karl Manherz, 1999.

 

Szarvas Zsuzsa: Ortodox zsidó temetkezési szokások. In: Mauzóleum. Halálirodalom. A halállal való foglalkozás. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kara, 1987.

 

Tám László: Keresztek, szentek, kálváriák, temetők. A magyarországi németek szakrális emlékei. Pécs, Pro Pannonia Könyvkiadó, 1999.

 

Tardy Lajos: Régi magyar követjárások Keleten. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971.

 

Tárkány Szücs Ernő: Magyarjogi népszokások. Gondolat, 1981.

 

Temetőkert. Budapest, Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1972.

 

Tremkó György: Temetőkultúra. Budapest, „Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, 1928.

 

Unser heiligstes Erbe. Pilisvörösvár, 1997.

 

Váradi Monika Mária: Vörösvári történet. Budapest/Pécs: MTA RKK, 1996.