Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály

1917-2007.

tanár, könyvtáros

 

 

 

Fogarasy-Fetter Mihály.jpg1936-ban végzett a Jászberényi Tanítóképző Intézetben. 1945 előtt kiváló cserkészvezető volt. 1948-tól 1973-ig tanított a Vásár téri iskolában kezdetben tanítóként, majd némettanárként. Közben vezetője és felvirágoztatója volt a községi könyvtárnak, s megszervezte a Könyvbarátok Körét. 1978-ban vonult nyugdíjba, de még négy éven át dolgozott a könyvtárban. 1983-ban létrehozta Vörösvár első könyvesboltját, amelynek 1988-ig volt a vezetője. Helytörténeti munkássága is igen jelentős. 10 évi kutató-gyűjtőmunkájának az eredménye „Pilisvörösvár története és néprajza” című monográfiája, amely 1994-ben német nyelven, 1998-ban pedig magyar nyelven jelent meg. További jelentős műve az „Akik itt hagyták lábuk nyomát” című portrégyűjteménye a híres vörösváriakról. 

Munkássága elismeréseként 1983-ban díszpolgári címet, 1996-ban Pest megye művészetéért díjat kapott. 1997-ben vitézzé avatták.

2006-ban magas állami kitüntetésben részesült: megkapta a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet.

 

 

Önéletírása

 

Akik itt hagyták lábuk nyomát

 

Pilisvörösvár története és néprajza

 

Megemlékezés róla (Vörösvári Újság)

 

Halotti beszéd

 

Videofelvétel a sírjáról

 

 

 

Fogarasy Fetter sírja.jpg

 

Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály sírja a köztemető 3-as parcellájában