Pilisvörösvár Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvek

1945-1949

 

[1945. június 30.]

 

Krupp Márton sírhely ügye

 

A N. B. határozata értelmében KRUPP MÁRTON, a helybeli demokratikus pártok hősi halottjának díszsírhelyet adományoz.

 

 

[1946. május]

 

Rendelet az orosz hősi sírok gondozásával és megjelölésével kapcsolatban

 

 

Pilisvörösvár Képviselő-testületi jegyzőkönyvekből

 

1959.

 

[1959. jan. 3.]

 

„Temető kerítés készítésére az 1660 Ft előirányzat teljes egészében fel lett használva.”

(1958. évi községfejlesztési alap beszámolója.)

 

 

1960.

 

Kimutatás

1945. év óta községünkben elkészült létesítményekről

 

Hősi emlékmű és szovjet sírok létesítésére

 

Közs. költsv.                       9000 Ft

Községfejlesztés       21 000 Ft

 

Temetőkerítés készítésére és villanyvilágítás bevezetésére

Községfejlesztés       6000 Ft


 

1962.

 

1962. évi költségvetés

 

Bevétel

Sírhelydíj                  13 000 Ft

 

Kiadás

temetőőr fizetése      6700 Ft

 

1964.

 

1965. évi költségvetés

 

Bevétel

Temetőőr kocsiszínbére                                          1560

Sírhelydíjak jövedelme                                           17 440

 

Kiadás

Temetőőr fizetésére                                                4800

Magyar és szovjet sírok, Hősök tere,

 temetői utak karbantartási napszámdíja              2200

 

 

1967.

 

[1967. dec. 11.]

 

[Pelikó Ágoston V. B. titkár, Peller János V. B. elnök]

 

Pozsonyi Gyula tanácstag elmondja, hogy a községi tanács rendbe hozatta a régi temetőt, a szemetet elszállíttatta és tereprendezést végzett ezen részen, s ha megnézzük, megint tele van mindenféle hulladékkal, szeméttel.

Javasolja felhívni a bányatelepi lakosok figyelmét, hogy a szemetet a régi temetőbe nem szabad szállítani.

Pelikó: Pozsonyi Gyula tanácstagnak válaszolja: hogy az érintett bányatelepi lakosokat írásban felhívjuk, hogy a régi temető helyére szemetet, hulladékot lerakni nem szabad, hanem a szemetet kijelölt szeméttároló helyre szállítsák.