Temetők könyve

 

 

 

Tartalom

 

 

Impresszum

 

 

Memento mori - előszó (Szerzők)

 

 

Első rész

 

I. A halál kultúrája (F. A.)

 

II. A Pilis kövei (F. A.)

1. A legrégebbi régészeti leletek

2. Római sírkövek

3. Középkori falvak keresztény temetői

4. Feltételezett muzulmán temetők

 

III. Temető a templomkertben (F. A.)

 

IV. Az öregtemető (F. A.)

        1. Új típusú temetők Magyarországon

        2. Temető a falu szélén

        3. A temető lezárása

        4. Az elhagyott sírkert

        5. A temető felszámolása

        6. A temető helyén

               

V. Az új temető (F. A.)

        1. A temető létrehozása

        2. A temető beosztása
        3. A ravatalozó kápolna

        4. A temetőőri lakás

        5. A temető a II. világháború után

        6. A temető krónikája a rendszerváltástól
        7. A városi köztemető ma

 

VI. A zsidótemető (F. A)

 

VII. Kegyúri temetkezések (F. A.)

       

VIII. Katonasírok, hősi emlékművek (F. A.)

 

IX. Bányászsírok, emlékhelyek (F. A.)

 

Német nyelvű összefoglaló (T. Zs.)

 

 

Második rész

 

 

X. Der Tod. (A Halál) (S. I.)

        1. Volksweisheiten und Redewendungen (Népi bölcsességek)

        2. Der Aberglaube und der Tod (Hiedelmek, babonák)       

        3. Der Todeskampf (Haláltusa)       

        4. Tätigkeiten um den Toten (Tennivalók a halott körül)       

        5. Das Glockenläuten (Harangozás)       

        6. Der Leichenverein (A temetkezési egylet)       

        7. Die Aufbahrung (A ravatal)       

        8. Die Beerdigung (A temetés)       

        9. Der Totenzug (A temetési menet)       

        10. Das Requiem (A gyászmise)       

        11. Die Trauer (A gyász)       

        12. Gedanken zu den Veränderungen

              (Gondolatok a változásokról)       

        13. Tag der Allerheiligen und der Allerseelen

              (Mindenszentek és Halottak napja)

 

        Magyar nyelvű összefoglaló (S. I.)

 

XI. Grabsteine (Sírkövek) (S. I.)

        1. Material der Grabsteine (Sírkövek anyagai)

        2. Entwicklung der Grabsteinformen (A sírkőformák fejlődése)

        3. Symbole und Schrift (Szimbólumok és írás)

 

        Magyar nyelvű összefoglaló (S. I.)

 

XII. Grabinschriften (Sírfeliratok) (S. I.)

        1. Die Bedeutung der Grabinschriften (A sírfeliratok jelentése)       

        2. Grabinschriftensammlung (Sírfelirat-gyűjtemény)       

        3. Sprachliche Analyse der Grabinschriften (Szövegelemzések)       

 

         Magyar nyelvű összefoglaló (S. I.)

 

 

XIII. Írások, újságcikkek, visszaemlékezések

 

       

Utószó

       

 

Felhasznált irodalom

       

Függelék       

 

        Dokumentumok       

        Temetői rendelet       

        Levelek, szerződések       

        A bombatámadás áldozatai (pdf)       

        Térképek       

        A köztemető alaprajza

 

Tartalomjegyzék       

 

Fényképalbumok       

 

        1. Temetők, sírok, szobrok, emlékművek       

        2. Jeles sírok a vörösvári temetőben       

        3. Temetések, koszorúzások

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JAVÍTÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Puskás Béla lektori véleménye a könyvről

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A könyvből kimaradt fejezetek, cikkek, dokumentumok

 

 

Vörösvári Pantheon

 

Gyászbeszédek, nekrológok

 

Kitekintés – a Pilis temetői